Velkommen til Dikt | Tango - Welcome to Dikt | Tango

En blogg for dikt om emner som kjærlighet og savn til hverdagsobservasjoner og natur...
Bloggen vil oppdateres ukentlig med nye dikt...
God lesning!


A blog for poems about such subjects as love, to miss something or someone, everyday observations and nature...
This blog will be updated weekly with new poems...
Enjoy the reading!lørdag 12. september 2020

A Heartbreak`s Tale

In the eyes of My Beloved
I find a tear that belongs to me
She wept it 
when I for a moment
let my look pass her by
I will collect it again
from the ground
where she grew the Seed of Heartbreak
and plant my Flowers of Forgiveness
on the Branch of Regret
and let Love again nourish her Life of Growth

torsdag 10. september 2020

Ingen skal eie deg

Mer enn du eier deg selv

tirsdag 9. juni 2020

Verdensvev

Mens våre muligheter
formes
av skjebnens tråder

Veves vi
som veier for hverandre?

Med forskjellige farger
men i samme vevnad?

Eller skaper vi
et verdensbilde

Uten en felles ramme
og med forskjellig vev?